Szombaton, február 19-én Megyei Küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Brassó megyei szervezete. A 141 küldött részvételével, az online formában ülésező gyűlés keretein belül megyei Alapszabályzat-módosításra került sor. A megyei Alapszabályzatot az RMDSZ 15. Kongresszusán módosított országos működési Alapszabályzattal hoztuk összhangba.

A gyűlésen részt vett Benedek Zakariás az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, parlamenti képviselő és Horváth Anna önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök, az RMDSZ által létrehozott országos népszámlálási munkacsoport koordinátora is. ,,A népszámlálás egy közösségi ügy, nem egy poltikai gyakorlat, végre egy olyan kihívás és feladat, amely körül megmutathatjuk, kipróbálhatjuk Brassó megyében is, hogy hogyan tudunk kovászként ott lenni a közösségi összefogásban.’’ – emelte ki Horváth Anna.

A meghívottak felszólalásai után, Kirsch Gábor megyei elnök poltikai tájékoztatójában kiemelte az idei év két legnagyobb kihívását, feladatát: a 2022-es népszámlálás, illetve a magyarországi országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson való részvétel fontosságát. ,,Rajtunk is múlik, hogy merre megy tovább a nemzetünk. Nem szabad visszafordulnunk, Magyarországnak előre kell mennie! A koronavírus-járvánnyal együtt a világ is megváltozott. Egy veszélyekkel teli korba léptünk, melyben csak az a nemzet lesz sikeres, amelyik összefog. A Kárpát-medencében a szabadságért minden nap harcolnunk kell, újra meg újra. Ehhez a küzdelemhez nemcsak szív, nemcsak ész, de erő is kell. A mi erőnk az egységünk. Arra buzdítom közösségünk tagjait, hogy legyenek részesei a közös döntésnek, regisztráljanak március 9-ig, majd adják le szavazataikat levélszavazás formájában. Itt a lehetőség, hogy mi, külhoni magyarság is részt vegyünk az anyaország sorsának alakításában!’’ – emelte ki beszédében a megyei elnök. ,,A népszámlálás eredményei hatással lesznek a mindenkori kormányok politikájára és befolyásolják a magyarokat megillető jogokat, legyen szó magyar utcanévtáblákról vagy anyanyelvi ügyintézésről. Csak a magyar számláló a biztos. Buzdítsák Önök is közösségünk tagjait, hogy jelentkezzenek fizetett számlálóbiztosnak Brassó megyében. Tudom, sürget az idő, a határidő február 28., de legyünk minél többen, mutassuk meg Barcaságban is: itt élünk, így élünk! Legyenek olyan számlálóbiztosaink is, akik magyarul is köszönnek, mikor belépnek az ajtón!’’ – tette hozzá. Ambrus Izabella Brassó megye alprefektusa, az RMDSZ Brassó megyei Nőszervezetének elnöke beszédében beszámolt az eddigi tevékenységeiről, úgy alprefektusi minőségében, mind nőszervezeti elnök tisztségében. Ezt követően, Toró Tamás Brassó város területi elnöke, a kultúráért felelős ügyvezető alelnök beszámolójában az aktuálpolitikai helyzetet ismertette, kiemelte a brassói 15-ös Általános Iskola helyhiány gondját, melyet a magyarországi szoros kapcsolattartásnak köszönhetően sikerült megoldani.

A beszámolókat követően, a megyei Alapszabályzat – módosító javaslatok áttekintésére és megvitatására került sor, amelyet végül egyhangúan elfogadtak a küldöttek.