November 4-én az ’56-os szabadságharc és a második világháború mártírjaira, elszenvedőire emlékeztünk, illetve a brassói srácokra, akik ’56-ban megalapították az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetségét. A körút három helyszínt foglalt magába: a Reménység Háza udvarán található „Memento Libertatem – 1956” emléktáblánál, majd az Áprily Lajos Főgimnázium homlokzatán elhelyezett 1956-os emléktáblánál, illetve a földvári fogolytábor helyén álló emlékműnél.

A Reménység Házánál imát mondott Szegedi László református lelkész. Ezt követően, Vörösmarty Mihály: Szózat című alkotását hallhattuk Kakucs Tibor Krisztián, az Áprily Lajos Főgimnázium 10. osztályos tanulójának előadásában. A Reménység Házánál koszorút helyezett el az RMDSZ Brassó megyei szervezetének képviseletében Varga Nándor ügyvezető elnök és Ambrus Izabella, Brassó megye alprefektusa, az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület képviselete, illetve az EMISZ-tagok, az ’56-os túlélők, a brassói srácok képviseletében vitéz Lay Imre. Idén, a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradt a szervezett csoportos koszorúzás, viszont lehetőség volt egyéni koszorúzásra az Áprily Lajos Főgimnáziumnál, a főbejárat mellett jobbra található emléktáblánál 14 és 15 óra között, ekkor nyitott kapukon volt lehetőség bejutni az emléktáblákhoz.

A körút harmadik helyszínén, Barcaföldváron – immár huszonkettedszer – az 1956-os nemzeti gyásznapon, koszorúzással egybekötött megemlékezés keretein belül emlékeztek azokra, akik a második világháború utolsó két évében az ott állított emlékmű helyén található fogolytáborban vesztették életüket, illetve túlélték a haláltábor poklát. Az eseményt Ungvári Barna – András református lelkipásztor, az emlékmű állítója vezette. Imát mondott a Hidvégi Református Egyházközség lelkipásztora Kristály László – Zsolt és Andrási Benedek, unitárius lelkész. Az RMDSZ Brassó megyei szervezetének képviseletében beszédet tartott Varga Nándor ügyvezető elnök: „Azok, akik a szülőföldért, a hazáért, a nemzetért dolgoznak, az utókor legnagyobb tiszteletét érdemlik. Egy közösség csak úgy emelkedhet fel, teremtheti meg értékeit és élheti meg a közösség élményét, úgy tud elesettjein segíteni, fiataljainak jövőt biztosítani, ha szabadságban élhet. Szabadságban nemzetként, ahol az egyetemes emberi jogokra alapuló, demokratikusan szervezett népakarat vezeti az országot, ennek mentén szervezik meg közös ügyeiket, és ez a közös gondolkodás, közös építkezés adhatja alapját a fejlődésnek. Emlékezzünk büszkeséggel az elhunyt bátrakra. Azokra, kik félelmet nem ismerve, határtalan hittel szívükben áldozták fel életüket a magyar nemzetért. Vegyük örökbe bátorságukat és hitüket, hogy a jelenben is cselekedni tudjunk!” – emelte ki. Kakucs Tibor Krisztián, az Áprily Lajos Főgimnázium 10. osztályos tanulójának szavallata után került sor a koszorúzásra. A Brassó megyei RMDSZ képviseletében Varga Nándor ügyvezető elnök, Ambrus Izabella Brassó megye alprefektusa, az RMDSZ Földvári szervezetének képviseletében Domby Gyöngyvér – Szilvia koszorúzott.

Külön megtiszteltetés volt, hogy ma köreinkben köszönthettük a mindhárom helyszínen résztvevő vitéz Lay Imrét, aki az EMISZ-tagok, az ’56-os túlélők és a brassói srácok képviseletében egyedüliként volt jelen.

Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel és részt vettek a megemlékezésen!