Március 15-ike a magyarság legnagyobb ünnepe, a nemzeti identitásunk egyik alapköve. A tavasz azon emlékezetes napja, amikor ünnepi díszbe öltözik nemzetünk, amikor szívünk fölé helyezzük a kokárdát.

1848-ban a magyar nemzet felemelte szavát, és méltón vállalta a harcot. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tetteikkel bebizonyították, hogy „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”. A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Ebből az erőből napjainkban is merítenünk kell.

Március 15. a szabadság ünnepe. Számunkra a szabadság kisebbségi jogaink tiszteletben tartását és közösségünk fejlődését jelenti. Álljunk ki együtt Európában a magyar szabadságért! Kézbe kell vennünk saját sorsunk, folyamatosan építkezve harcolnunk kell a hosszú távú céljaink megvalósításáért. Ma nem háborúkban fegyverekkel, hanem erős magyar képviselettel, szövetségeseinkkel harcolunk a magyar ügyért.

A szabadság számunkra szent, a szabadság azt jelenti, hogy gyermekeink anyanyelvükön tanulhatnak, szabadon használhatjuk nemzeti szimbólumainkat, anélkül, hogy korlátozná mások jogait, szabadságát, jólétét. Nem elvenni akarunk, hanem jövőt építeni közösségünknek, gyerekeinknek, utódainknak.

És nem mindegy, hogy mennyien vagyunk készen kiállni. Azért kell megerősítenünk a magyar képviseletet az Európai Parlamentben, hogy kellő súllyal folytathassuk a szabadságunkért folytatott küzdelmet. Mindezt akkor tudjuk sikerre vinni, ha közösségünk mellettünk áll. Az, hogy a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezésre 1,3 millió aláírást gyűjtöttünk, az erdélyi magyar közösségnek köszönhető.

Az utóbbi évben több olyan helyzettel találkoztunk, amikor védekezni kellett. De a nehézségek ellenére folytattuk kisebbségvédelmi munkánkat. Megyünk, dolgozunk tovább, megpróbáljuk másképp. „Az ember célja, a küzdés maga” – írta Madách Imre. Ezért a mai ünnep jelképezi számunkra a reményt, a szabadságot. Viszont ha sikeresek, erősek akarunk lenni, össze kell fognunk.

Kijelenthetem, hogy összefogva olyan törvénymódosításokat értünk el, amelyekre a magyar közösség méltón büszke lehet. Az itt élő emberek számára ezek az intézkedések éppoly fontosak, mint annak idején a szabadságharc. Olyan törvényekre van szükség Európában és Romániában, amelyek védik a kisebbségünket. Ezért kérünk minden magyar embert, hogy aláírásával támogassa az RMDSZ-t a választásokon való részvételben. Mi így visszük tovább a márciusi lelkületet, tisztelegve elődeink előtt, akik harcoltak a szabadságért.

Ha bennünk él egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva kivenni részünket a „harcból”, méltók leszünk 1848 örökségéhez. Viseljük ma büszkén szívünkön a kokárdát, felelősen vállalva az erdélyi magyarok és a magyar nemzet sorsát itthon és Európában.

Tisztelet a bátraknak! Tisztelet a hősöknek!

Elhangzott 2019. március 15-én, Brassó főterén.

Fotó: Csíki Edy