Apácán március 15-én, pénteken 17 órától a helyi kultúrotthonban ünnepi műsort ad elő az evangélikus egyház énekkara, a helyi néptánccsoport, az Apácai Csere János iskola diákcsapata.

Alsórákoson március 15-én 11 órától ünnepi megemlékezés lesz a refomátus templomnál, ahol a helyi kisdiákok szavalnak. 12 órától koszorúznak a református templomnál található1848-as kopjafánál, majd ugyancsak koszorúznak az unitárius templom előtt található kopjafánál.

A barcaújfalusiak március 17-én 11 órától az evangélikus lutheránus gyülekezet körében istentisztelet keretén belül emlékeznek. Az istentisztelet után együtt vonulnak ki a temetőbe, ahol a Koepe kopjafánál koszorúznak. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul a Luther Házban.

Bodolán március 15-én 11 órától koszorúzás lesz a bodolai temetőben elhelyezett hősök sírjánál.

Brassóban március 15-én, pénteken megemlékezés lesz 12:30-kor a brassói Tanácstéren található Bem József emléktáblánál, 19 órától gálaest a Drámai Színházban. A gálaestre a jegyek elfogytak.

Fogarason március 15-én 16:30-kor Vida Dániel honvédőrnagy emlékére koszorúzás lesz az unitárius templom udvarán. A református templomban folytatódik a műsor. Igét hirdet Nt. Török István lelkész-esperes. Ünnepi beszédet mond Szabó Gábor, az RMDSZ fogarasi szervezetének elnöke. 17 órától ünnepi istentisztelet tartanak, ahol igét hirdet Nt. Szász Tibor – református lelkész. Ünnepi köszöntőt mond Nt. Gál István Attila római katolikus plébános, Nt. Bandi Attila evangélikus lelkész. Szaval Kocsárdi Manyika, majd fellép  a fogarasi ökumenikus dalárda.

Halmágyon március 16-án, szombaton 15 órától a Jakó Dénes Tanműhelyben a gyermekek adják elő ünnepi, zenés-verses megemlékező műsorukat.

Keresztváron március 17-én, vasárnap 17 óától ünnepi megemlékezés lesz a kultúrotthonban.

Kőhalomban március 17-én 18 órától ünnepi megemlékezést tartanak a református templomban. Igét hirdet Kunos Lajos evangélikus lelkész. Ezt követően az 1-4. osztályos gyerekek műsorát lehet megtekinteni a református Holland teremben.

Krizbán március 17-én 11 órától ünnepi istentisztelet lesz az evangélikus templomnál: koszorúzás a templom udvarán található kopjafánál és Szemerjai Demeter Károly, 1848-as honvédőrmester sírjánál. A krizbai gyerekek bemutatják Ludas Matyi előadását.

Nagymohán március 17-én 16 órától ünnepi műsort adnak elő a Református templom imaházában.

Négyfaluban a következő program szerint lesznek ünnepi programok: március 12-én, kedden 13 órától Verssel a magyar szabadságért elnevezésű szavalóverseny a Zajzoni Rab István Középiskola türkösi épületében. A versenyen részt vesznek a hétfalusi magyar iskolák V-XII osztályos diákjai; március 13-án, szerdán 17 órától kokárdakészítő kaláka az RMDSZ-székházban (Zajzoni út 2. szám); március 14-én, csütörtökön 19 órától népdalest és a „Csak a tiszta forrásból” című könyv bemutatója a Piroska Panzióban (Zajzoni út 2. szám); március 15-én, pénteken 11 órától „A kicsik forradalma” ünnepi Istentisztelet és koszorúzás a türkösi Evangélikus-Lutheránus templomban; 14 órától megemlékezés és koszorúzás az Alsótömösi ’48-as emlékműnél; 15 órakor koszorúzás Hosszúfalu-Alszegen az Evangélikus-Lutheránus Lelkészi Hivatal előtti Petőfi-Szobornál,  majd az Evangélikus- Lutheránus temetőben levő Csángó Vértanúk Emlékművénél; 16 órától „A Magyar Termopüle – a tömösi csatától az emlékműig” című könyv bemutatója a Barcasági Csángó Alapítvány nagytermében (Zajzoni út 13. szám).

Olthévízen március 15-én, pénteken 12 órától ünnepi műsor lesz az olthévízi általános iskolában, illetve 18 órától ünnepi istentisztelet a Unitárius templomban.

Székelyzsomboron március 17-én, vasárnap 11 órától ünnepélyes istentiszteletet tartanak az Evangélikus templomnál.

Ürmösön március 15-én, pénteken a következő program szerint ünnepelnek: 10:30 és 12:30 között istentisztelet az ürmösi Unitárius templomban, ahol köszöntőbeszédet mond Gergely János polgármester, fellép a helyi dalárda, megtekinthetik a diákok műsorát, majd koszorúznak a templom udvarán található kopjafánál. 12:30 és 13 óra között a rezesbanda kíséretével koszorúznak a hősök műemlékénél, majd 13 óra és 14:30 között az ürmösi kultúrotthonban műsort adnak elő az óvodások és az általános iskolások, végül 15 órakor megemlékezés lesz a baróti keresztútnál.