Ambrus Izabella parlamenti képviselő március 15-ei beszéde a Brassó főterén, a Bem József-emléktáblánál szervezett megemlékezésen.

Üdvözlök minden kedves emlékezőt!

Ambrus Izabella vagyok, és december óta a Brassó megyei magyarok képviselője lehetek Önöknek köszönhetően. Ügyvédként a jogi bizottságban törvénytervezeteken dolgozok, többek közt az anyanyelv használatát és kisebbségi jogokat szabályozó törvényjavaslatokon.

A mai emlékezésre készülve elgondolkodtam Petőfi Sándor „Nép nevében” című versén: S emberhez illik, hogy legyen joga./ Jogot tehát, emberjogot a népnek!/ Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg / Isten teremtményén, s ki rásüti:/ Isten kezét el nem kerűlheti.
A 48-as forradalom ünnepe az erdélyi magyarok számára a jogaikért és szabadságukért folytatott harc egyik fontos pillanata mai napig is. Ahol nincs jogállam, ott nincs szabadság. Az a nép, melynek vezetőit félreállítják, nem szabad. Az a nép, amelyet megfosztanak jogaitól, előbb-utóbb eléri béketűrésének határát, és küzdeni fog.

Ezt kell tennünk nekünk is. Ha meghátrálunk, eltipornak. Küzdenünk kell céljainkért, ki kell állnunk egymásért, önmagunkért.
A végső cél nem változik, az akadályok és eszközök igen. Ezekhez kell alkalmazkodnunk. Ezek a legfontosabb törekvéseink. Ez a mi szabadságharcunk!

Számunkra a szabadság a jogállam, a szabad anyanyelvhasználat, szabad szimbólumhasználat! A szabadság része az is, hogy jövőt tudunk biztosítani gyermekeinknek, a szabadság a biztos megélhetés. A mi szabadságunk a helyi közösségek döntési szabadsága is. Mi tudjuk a legjobban mi kell nekünk.

A 48-as márciusi ifjak 12 pontban kérték a jogaikat: sajtószabadságot, felelős minisztériumot, törvény előtti egyenlőséget, és folytathatnánk. Három szóval: legyen béke, szabadság és egyetértés. Akkor így követelték, de most is számtalanszor megfogalmazódik bennünk.

Amíg nincs szabadság, addig létezik a harc a szabadságért. Ezek nem rémképek, hanem a mindennapok része: a vásárhelyi iskola működésének akadályozásától kezdődően, át a kolozsvári magyar alpolgármester ellehetetlenítésén keresztül, a magyar tisztségviselőink jogtalan megvádolásáig és zaklatásáig. Jelen pillanatban is olyan törvényeket akarnak érvényesíteni, amelyek egyértelmű támadások a magyarok ellen.

Ma, 2017-ben az országos döntéshozásban, a törvényalkotásban való részvétellel tudjuk kisebbségi követeléseinket kiharcolni. De ez nem elég: éberen és felelősségteljesen kell kövessük minden szinten jogaink betartását. Ezért fontos az erős képviselet, és ez most Brassó megye szintjén megvan. 90 óta nem voltunk ilyen erősek.

Mindez Önöknek köszönhetően! Ezért fontos, hogy együtt ünnepeljünk, legyünk partnerek, mivel mindezt magyar közösségünkért tesszük!
Békés ünneplés kivánok mindenkinek!