Géczi Gellért 2012-től Négyfalu alpolgármestere, akinek a közösségi oldalán való szorgos jelenlétnek köszönhetően mindig megtudhatjuk a városban történő aktuális eseményeket, újdonságokat, fejlesztéseket. Az elmúlt négy évről és a további terveiről kérdeztük

Hogyan értékeli a megválasztása utáni időszakot? Milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt négy évben?

2012-ben, a magánvállalkozói munkássággal felhagyva, fiatal alpolgármesterként vágtam bele az önkormányzati munkába. Négy év távlatából elmondhatom, hogy a gazdasági szférából átlépve a közintézmények és a közösségi munka világába, számos téren sikerült előrelépni. Bár addig is RMDSZ-körökben, a négyfalusi szervezet elnökeként, megyei képviselők, illetve az országos képviselők tanácsának tagjaként igencsak kivettem a részem a magyar közéletben, munkámat itt továbbra is folytattam.
Alpolgármesterségem kihívásokat állított elém mind a közéletben, mind a közintézmények bürokratikus útvesztőiben. Mostanra nyugodt szívvel mondhatom, hogy a négy éves tapasztalat felkészített arra, hogy még nagyobb kihívásoknak meg tudjak felelni.

Elsősorban az eddigi eredményekről beszélhetek, amelyeket oktatásügyi, egyházi témákban, kulturális életben, civil szférában, politika terén fejtettem ki. Néhány fontosabbat és nagyobb sikert emelnék ki.
Az egyik legfontosabb megvalósítás a Zajzoni Rab István Középiskola épületén történő munkálatok befejezése. Már 2012-ben elkezdődtek az abbahagyott munkálatok, és egy év alatt be is fejeztük az új iskolaépületet. Ennek köszönhetően öt új tanteremben és egy korszerű tornateremben folyik az iskolai tevékenység.

Az infrastruktúrális beruházások kapcsán kiemelhetem, hogy 2012-ben átadtuk teljes egészében a négyfalusi kerülőutat. Több utcában sikerült rendbe tenni, feljavítani a régi infrastruktúrát, többek közt a városi Poliklinika épületén is teljes tatarozási munkálatot végeztünk.

A Szent Mihály Napok a legfontosabb éves, hagyományos rendezvényünk. 2011-től kezdődően két évig egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően minden év szeptember végén megszerveztük a Szent Mihály Napok rendezvénysorozatot, amelyben közreműködtek a helyi közösségek, civil szervezetek, iskoláink, egyházaink és a vállalkozó szellemű lakosok. 2013-tól pedig javarészt helyi önerőből sikerült ezt a hagyományos rendezvénysorozatot továbbvinni, évről-évre kibővíteni, változatosabbá tenni.

A multikulturális központ a legfontosabb eredmények közé tartozik. Egy uniós pályázatnak köszönhetően a hosszúfalusi Építészeti Líceum épületét újítottuk fel. A volt iskolaépület egy korszerű, kulturális, szociális, ifjúsági tevékenységeknek helyet adó központtá alakítottuk, ugyanakkor a projekt keretén belül megépítettünk egy több mint 300 férőhelyes előadótermet, mely kulturális előadások bemutatására alkalmas. Remélem, hogy a kilencvenes évek elején megszűnt bácsfalusi Kultúrház hiányát pótolni tudja.

Érdekességként említhetem a katasztrófavédelem terén elért újdonságokat. A skóciai Blythswood jótékonysági egyesületnek köszönhetően 2015-ben városunk egy korszerű tűzoltókocsit kapott adományba, mely 2016-tól városunk szolgálatában lesz. Tűzoltóink pedig 2015 novemberében Szászfenesen egy intenzív tapasztalatcsere-programon vettek részt.

Továbbá a Feketehalmi kutyamenhely a Négyfaluban nagy gondokat okozó kóbor kutyák problémájára nyújtott megoldást. 2015 januárjától, több év munka után sikerült átadnunk a még 2011-ben elindított beruházást, ennek kapcsán pedig már a tavalyi év folyamán lényegesen csökkentek a gazdátlan ebek által okozott gondok. Azóta folyamatosan működik a szolgáltatás, és a kutyamenhely munkatársai havonta többször látogatnak Négyfaluba, amikor is begyűjtik a gazdátlan ebeket.

A turizmus terén a Hétlétrákat említhetem: 2013-ban és 2014-ben a Hétlétrák szurdokvölgyön átvezető létraszerkezet újítattuk fel. Továbbá a Négyfalusi Erdészeti Hivatal a Hétlétráktól a Malomdombok fele vezető erdőben sikerült kialakítsa Románia leghosszabb drótkötélpálya-rendszerét. Ez áltat ugrásszerűen megnőtt létesítmények látogatottsága, a turisták által befizetett díj pedig jelentős pénzforrást biztosít a városnak.
Négynyelvű történelmi helységnév-táblákat helyeztünk ki a többnyelvűség jegyében Abból a tapasztalatból indultunk ki, hogy a négyfalusi fiatalok már nem ismerik annyira a történelmi falvaink közti határokat, így elértük, hogy kezdeményezésünknek köszönhetően négy nyelven feliratozott helységnévtáblák állnak Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, illetve Hosszúfalu határában.

Ezen kívül városunk díszpolgárainak választottuk néhai Bálint András tanítót, Barkó Etelka nyugalmazott tanárnőt és Kiss Mihály testépítőt, illetve a magyarországi Kisújszállás településsel való testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően közös eseményeket szerveztünk.

A gyulafehérvári Caritas Egyesület munkatársaival együtt a rászoruló betegeknek otthoni beteggondozást biztosítottunk és biztosítunk továbbra is. Emellett sok más ifjúsági, szociális, oktatási és kulturális programot sikerült támogatni, illetve szervesen részt venni azokon: Négyfalu bringázik program, sakkversenyek, sakkoktatás, a Föld órája esemény, a Hétfalusi Ifjúsági Napok, a Karácsonyi Vásár.

Milyen tervek voltak, amiket nem sikerült megoldani? Ezekre a jövőben milyen megoldásokkal tud válaszolni?
Sajnos itt el kell mondanom, hogy a romaproblémákkal nem sikerült jelentősebb előrelépéseket tenni, több erőfeszítésünk árán is csak apróbb eredményeket könyvelhetünk el. Ezen a téren tovább kell folytatni a munkát, és formálni kell segítséggel a közösséget országos, uniós szintű segítséggel. Érdemesnek tartom azt is, hogy megoldásként több törvényes keretet módosítsanak, de ez már az országos politika része. Infrastruktúrális beruházások szintjén sem volt akkora haladás, ahogy elképzeltem. Ezen a téren is még rengeteg munka van hátra.

Az elmúlt négy év tapasztalatára alapozva, milyen tervekkel néz előre?
Célom folytatni a munkát. Még nagyobb lendülettel, és most már jelentős tapasztalattal. Ezért jelentkeztem az RMDSZ jelöltjeként Négyfalu polgármesteri tisztségére.
Akár pontokba szedve is beszélhetek a terveimről, mivel egy ideje elkészültem a munkám kiértékelésével, amikor is összegeztem a jövőbeli terveket. Természetesen ezek mindig alakulnak, formálódnak, főként az igények szerint, de elképzeléseim mégis rajzolnak egy vezérvonalat.

1. Infrastruktúra: szennyvíz, ivóvízhálózatok további bővítése, fejlesztése a regionális működtetővel együtt. Utcák aszfaltozása, járdák kiépítése, mezei utak rendbetétele. Játszóterek, zöldövezetek korszerűsítése.
2. Közbiztonság: szorgalmazni a Helyi Rendőrség személyzetének a kibővítését a törvény által nyújtott lehetőségek keretén belül, térfigyelő kamerák felszerelése.
3. Uniós projektek: városunk fejlesztési stratégiájával összehangolva pályázni új beruházásokra, vagy a meglévő létesítmények korszerűsítésére, mint például:
– közvilágítás,
– mezei utak telekkönyvezése és korszerűsítése,
– turisztikai létesítmények létrehozása, fejlesztése,
– korcsolya- és hokipálya létesítése a volt hármas iskola sportpályáján.
4. Iskola, oktatás: a jelenlegi iskola- és óvodahálózat fejlesztése, ésszerű koordinálása a meglévő humán és anyagi erőforrásokhoz viszonyítva.
5. Rendezvények: a meglévő rendezvényeink további felkarolása, kibővítése, kihasználván az új Multikulturális központot.
6. Támogatások egyházainknak, ifjúsági, oktatási, és civilszevezeteinknek pályáztatási rendszeren keresztül.
7. Kétnyelvűség további szorgalmazása a közintézményekben, a városban.
8. Közszállítás: a négyfalusi buszvállalat autóparkjának folyamatos újítása, éves buszvásárlási program bevezetése.
9. A városközpont hosszú távú fejlesztése, közigazgatási és turisztikai szempontból.
10. Egészségügy, kórház: a volt négyfalusi kórház épületének hasznosítása egy partnerségi kapcsolat létrehozásával.